Izolačný systém 3D

ÚSEK VÝROBY OKENNÝCH A DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ
Voľba osádzania výplní stavebných otvorov okenným systémom Den Braven 3D je nový, dokonalejší spôsob, ako efektívne utesniť a predovšetkým chrániť kritické miesta po obvode rámov.

3D
Výhody systému:
• vyššia odolnosť proti zatekaniu
• odolnosť proti kondenzácií vodných pár
• zvýšenie útlmu hluku
• tesnosť proti prievanu a prenikaniu chladu
• znižuje náklady na vykurovanie
• predĺženie životnosti výplne ako celku


RIEŠENIE SYSTÉMU 3D V MIESTE ODSTENIA

3D
Použitie flexi tesniacich okenných pásov
interiér a exteriér

Riešenie pripájacej špáry pri odstení medzi tehlovým murivom a plastovým okenným rámom v rovnom odstení a následným zateplením objektu.

3D
Použitie flexi tesniacich okenných pásov
interiér a kompresné pásky

Riešenie pripájacej špáry medzi sendvičovým Železobetónovým panelom a plastovým okenným rámom v zalomenom odstení.

3D
Použitie kompresnej pásky
a pásky fleeceband

Riešenie pripájacej špáry medzi sendvičovým železobetónovým panelom a plastovým okenným rámom v zalomenom odstení.

3D
Použitie kompresnej pásky,
vyplňovacieho povrazca a tmelu

Riešenie pripájacej špáry medzi sendvičovým železobetónovým panelom a plastovým okenným rámom v zalomenom odstení.

RIEŠENIE SYSTÉMU 3D V MIESTE PARAPIET

3D
Použitie flexi tesniacich okenných pásov interiér a exteriér
Riešenie pripájacej špáry medzi parapetným murivom a plastovým okenným rámom.
3D
Použitie flexi tesniaceho okenného pásu interiér a pásky fleeceband popr. foilband z exteriéru
Riešenie pripájacej špáry medzi parapetným murivom a plastovým okenným rámom.