Kontaktné informácie

sídlo spoločnosti BALA a.s.
930 34 Holice - Veľká Budafa 66
Slovensko
korešpondenčná adresa BALA a.s.
Bratislavská 1941, 931 01 Šamorín
Slovensko


Osobné stretnutie je potrebné si vopred dohodnúť.

pondelok - piatok: 08:00 - 16:00
sobota - nedeľa: ZATVORENÉ

telefón: 031 / 562 31 41
fax: 031 / 562 33 94
e-mail: