Zasklenie okien

ÚSEK VÝROBY OKENNÝCH A DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ
Na zasklievanie používame značkové izolačné sklá vo všetkom súčasne dostupnom sortimente. Zasklenie je možné kombinovať s ornamentovými, bezpečnostnými, protislnečnými a zvukoizolačnými sklami. Splníme aj tie najnáročnejšie požiadavky zasklenia Vašich okien a dverí.
sklo
Zasklenie je veľmi dôležitou súčasťou okna, ktorá v podstatnej miere ovplyvňuje jeho vlastnosti. V moderných oknách je realizované tzv. izolačným dvojsklom, resp. trojsklom pre ich priaznivé tepelno a zvokovoizolačné vlastnosti. Izolačné dvojsklo je konštrukčne vytvorené z dvoch tabulí skla v hrúbkach, odpovedajúcich funkčným a mechanickým a estetickým nárokom na zasklenie. Medzi sklami je podľa požiadaviek zákazníka na úroveň tepelnej izolácie napustený inertný plyn, ktorý zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti dvojskla. Ich vzájomná dištančná vzdialenosť je vymedzená dištančným rámom. Štandardne sa používajú hliníkové dištančné profily, ale sme schopní zabezpečiť zlepenie skiel aj na nerezové prípadne aj plastové rámiky na vylúčenie tepelných mostov. Izolačné dvojsklá s nerezovým príp. plastovým rámikom sa vyznačujú podstatne vyššou povrchovou teplotou, eliminujú tepelný most, a tým zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti skla. Tepelné mosty vznikajú tam, kde sú navzájom spojené stavebné materiály s rôznou tepelnou vodivosťou. Pri dobre izolovanom objekte môžu takéto úniky tvoriť značnú časť tepelných strát a okolie tepelného mosta sa môže ochladiť natoľko, že tam dôjde až ku kondenzácii vodnej pary. Izolačné sklá sú v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou modernej výstavby. Úspešne odolávajú extrémnym vplyvom vonkajšieho prostredia, prispôsobia sa aj veľmi odvážnym predstavám architekta. Do prostredia vnášajú komfort, pohodu a bezpečie. Maximálna úspora energie zaručuje rýchlu návratnosť Vašej investície. Všetky izolačné sklá do našich okien a dverí dodáva renomovaný výrobca izolačných skiel Szilánk Glass Kft.