Profilový systém GENEO

ÚSEK VÝROBY OKENNÝCH A DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ
Okná z profilov GENEO® predstavujú jedinečnú inováciu s perspektívou budúcnosti. Presvedčia svojím technologickým náskokom a výkonovými parametrami, ktoré odsúvajú do úzadia doterajšie okenné systémy. Revolučný plnoarmovaný systém okenných profilov z jedinečného kompozitného materiálu RAU-FIPRO®. GENEO® je z energetického hľadiska najlepší systém okenných profilov, ktorý je v súčasnosti na trhu s hĺbkou zabudovania 86 mm. S profilmi GENEO® tak možno vyrobiť energeticky najefektívnejšie okná v tejto triede, ktoré vytvoria obytné prostredie s tepelnou pohodou, akú si stavebníci už dávno priali.

Geneo
vlastnosti:
• stavebná hĺbka: 86 mm; počet komôr: 6 komôr
• zvuková izolácia: do triedy 5 (bez výstuže)
• ochrana proti vlámaniu: do triedy odolnosti 3
• prievzdušnosť: trieda 4; vodotesnosť: 9A
• povrch: vysoko kvalitný, hladký s uzavretými pórmi

Stredové tesnenie
Tri obvodové tesniace roviny v najvyššej kvalite. Vysoko elastický tesniaci materiál s trvalou odolnosťou proti zaťaženiu a dlhou životnosťou. Pre zjednodušenie spracovania sa zabuduje už v rámci výroby profilu.

Funkčné komory
Aby sa optimalizovali tepelnoizolačné vlastnosti funkčných komôr profilov GENEO®, možno ich vybaviť termomodulmi. Pri extrémnych rozmeroch okien možno komory použiť na pridanú výstuž.

Šírka zasklievacej drážky
Široká zasklievacia drážka s rozmerom 66 mm umožňuje použiť rozlične hrubé zasklenia alebo tepelnoizolačné výplne až do hrúbky 53 mm.

Integrovaný výstužný systém
Integrovaný výstužný systém, na ktorý je podaná patentová prihláška, má integrované kanáliky na skrutky a pridanú priečnu výstuž, čo je zárukou vynikajúcej stability kotvenia skrutkovaných spojov a enormnej základnej stability profilov.

Montážna plocha
Optimalizovaná montážna plocha zaručuje rýchlejšie a racionálnejšie pripojenie okenného profilu GENEO® na stavebný objekt.

Stabilita rohov
Na rozdiel od tradičných profilov prechádza plné armovanie až do rohov, kde sa zvarí a vytvorí stabilné rohy, ktoré sú spoľahlivo tuhé v ohybe a majú výbornú torznú tuhosť.

Pohľadová šírka
Stabilita profilovej konštrukcie umožňuje dať profilom elegantný, štíhly vzhľad (115 mm) aj pri veľkých okenných prvkoch.

Povrch
Profily GENEO® presvedčia svojím hladkým, vysoko kvalitným a rokmi osvedčeným REHAU-povrchom.

Otváranie, zatváranie a dizajn krídla
Vďaka novo vyvinutej koncepcii tesnení a vypracovanej konštrukcii profilov sa zmenšil zatvárací tlak. Otváranie a zatváranie je citeľne ľahšie a výrazne pohodlnejšie. Dizajnové krídlo s odsadenými plochami.