Certifikáty

Systém manažérstva kvality - ISO 9001
iso9001

Spoločnosť Bala a.s. zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001:2015 v odbore: vykonávanie inžinierskych, občianskych a bytových stavieb; zámočníctvo; výroba, montáž a servis výplní stavebných otvorov; výroba, montáž a servis doplnkov z plastov.


Environmentálne manažérstvo - ISO 14001
iso14001

Spoločnosť Bala a.s. zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016 / EN ISO 14001:2015 v odbore: vykonávanie inžinierskych, občianskych a bytových stavieb; zámočníctvo; výroba, montáž a servis výplní stavebných otvorov.


Environmentálne manažérstvo - ISO 14001 - doplnky z plastov
iso14001_plast

Spoločnosť Bala a.s. zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016 / EN ISO 14001:2015 v odbore: výroba, montáž a servis doplnkov z plastov.


Bezpečnosť a ochrana zdravia - OHSAS 18001
ohsas18001

Spoločnosť Bala a.s. zaviedla a používa systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009 v odbore: vykonávanie inžinierskych, občianskych a bytových stavieb; zámočníctvo; výroba, montáž a servis výplní stavebných otvorov.


Bezpečnosť a ochrana zdravia - OHSAS 18001 - doplnky z plastov
ohsas18001_plast

Spoločnosť Bala a.s. zaviedla a používa systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009 v odbore: výroba, montaž a servis doplnkov z plastov.


Certifikát - Preverenie zváračskej prevádzky
zvaranie

Spoločnosť Bala a.s. preukázala splnenie požiadaviek kvality pri výrobe a montáži oceľových konštrukcií podľa DIN EN ISO 3834-2.


Certifikát zvárania
ocel

Spoločnosť Bala a.s. spĺňa požiadavky európskej normy EN 1090-2 na zváranie oceľových konštrukcií.


Osvedčenie o zhode riadenia výroby - nosné konštrukcie
ocel

Osvedčenie o zhode riadenia výroby - nosné konštrukcie v súlade s EXC 2 EN 1090-2 pre stavebné účely vo všetkých typoch stavieb, v rozsahu: výroba, delenie, vŕtanie, tvárnenie, zváranie a povrchová úprava.


Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov - ETICS (Baumit)
baumit

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu spoločnosti Bala a.s. vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov - ETICS (Baumit).


Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov - ETICS (weber.therm)
terranova

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu spoločnosti Bala a.s. vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov - ETICS (weber.therm).


Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby
terranova

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu spoločnosti Bala a.s. vykonávať zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby - systém tesnenia a výplne škáry.


Oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení plynových
terranova

Toto oprávnenie potvrdzuje odbornú spôsobilosť spoločnosti Bala a.s. vykonávať opravu, údržbu, rekonštrukciu a montáž vyhradených technických zariadení plynových.


Oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení tlakových
terranova

Toto oprávnenie potvrdzuje odbornú spôsobilosť spoločnosti Bala a.s. vykonávať opravu, údržbu a montáž vyhradených technických zariadení tlakových.