Nákladná doprava, mechanizácie

ÚSEK OBCHODU, DOPRAVY A MECHANIZÁCIE
▪ zemné a demolačné práce – JCB 3CX
▪ výkopové práce a úprava terénu – JCB 3CX
▪ búracie práce s IPH kladivom – JCB 3CX
▪ manipulácia s materiálom (aj na paletách)
▪ preprava sypkých materiálov
▪ preprava kameniva, zeminy – T-815
▪ odvoz stavebného odpadu
▪ prenájom stavebnej techniky a mechanizácie
▪ nákladná kamiónová preprava
▪ výhodné ceny
▪ prosím, kontaktujte nás pre viac informácií:

riaditeľ úseku: Ing. Attila Szolgay
e-mail:
fax: +421 31 591 00 09
mobil: +421 903 262 049