Lokality

Bytový dom BALA park I, II, III a IV sa nachádza v Šamoríne na sídlisku Platan, bytový dom BTC sa nachádza na Veternej ul. v Šamoríne, bytový dom BALA byty sa nachádza na Školskej ul. v Gabčíkove.