Certifikáty

Systém manažérstva kvality - ISO 9001
iso9001

Jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality je systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Norma poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality.


Environmentálne manažérstvo - ISO 14001
iso14001

Systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého organizácie začleňujú starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie i bežnej prevádzky.


Bezpečnosť a ochrana zdravia - OHSAS 18001
ohsas18001

Zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má tiež dôležitý hospodársky význam, pretože vytváranie priaznivých pracovných podmienok prináša optimalizáciu pracovného procesu s pozitívnym ekonomickým efektom.


Certifikát - Preverenie zváračskej prevádzky
zvaranie

Spoločnosť Bala a.s. preukázala splnenie požiadaviek kvality pri výrobe a montáži oceľových konštrukcií podľa DIN EN ISO 3834-2.


Certifikát zvárania
ocel

Spoločnosť Bala a.s. spĺňa požiadavky európskej normy EN 1090-2 na zváranie oceľových konštrukcií.


Osvedčenie o zhode riadenia výroby - nosné konštrukcie
ocel

Osvedčenie o zhode riadenia výroby - nosné konštrukcie v súlade s EXC 2 EN 1090-2 pre stavebné účely vo všetkých typoch stavieb, v rozsahu: výroba, delenie, vŕtanie, tvárnenie, zváranie a povrchová úprava.


Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov - ETICS (Baumit)
baumit

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu spoločnosti Bala a.s. vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov - ETICS (Baumit).


Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov - ETICS (weber.therm)
terranova

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu spoločnosti Bala a.s. vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov - ETICS (weber.therm).


Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby
terranova

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu spoločnosti Bala a.s. vykonávať zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby - systém tesnenia a výplne škáry.


Oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení plynových
terranova

Toto oprávnenie potvrdzuje odbornú spôsobilosť spoločnosti Bala a.s. vykonávať opravu, údržbu, rekonštrukciu a montáž vyhradených technických zariadení plynových.


Oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení tlakových
terranova

Toto oprávnenie potvrdzuje odbornú spôsobilosť spoločnosti Bala a.s. vykonávať opravu, údržbu a montáž vyhradených technických zariadení tlakových.